نمایه‌ها

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
google scholar - فصلنامه تربیت بدنی و علوم ورزشی
کتابخانه ملی - فصلنامه تربیت بدنی و علوم ورزشی1
linkedin-sportssciencejournal

فصلنامه تربیت بدنی و علوم ورزشی کرامتی sportssciencejournal.ir

 

 فصلنامه-تربیت-بدنی-و-علوم-ورزشی-jref.ir_.png
confpaper - فصلنامه تربیت بدنی و علوم ورزشی
فصلنامه تربیت بدنی و علوم ورزشی - eresaneh
issn sportssciencejournal

 

confnashr فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشریه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی مجمع اطلاع رسانی علمی پژوهشی
فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی در نورمگز
دکمه بازگشت به بالا