محورهای ویژه نشریه

محورهای ویژه:
– اسلام و تربیت بدنی
– فرهنگ در ورزش
– جامعه شناسی ورزشی
– ورزش و مطالعات بین رشته ای
– ورزش آموزشی
– استعدادیابی در ورزش
– ورزش در دوران کرونا
– تکامل ورزش
– فناوری پوشیدنی در ورزش
– تاریخ و فلسفه علوم ورزشی
– ورزش و محيط زيست
– ورزش همگاني
– ورزش و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
– ورزش هاي بومي محلي
– ورزش بانوان
– ورزش و سبك زندگي
و سایر موضوعات مرتبط با ورزش و سلامتی

دکمه بازگشت به بالا