ارسال مقاله

  فرم تعارض منافع، فرم تعهدنامه چاپ مقاله و نامه به سردبیر

  اين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه تربیت بدنی و علوم ورزشی ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر

  در جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول اخلاق حرفه‌ای مرتبط با موضوع تحقيق از جمله رعايت حقوق آزمودنی‌ها،

  اين مقاله در نتيجه فعاليت های تحقيقاتی اينجانب و همکارانی که به ترتیب در فایل مقاله آمده‌اند، تهيه و تحرير شده است و حقوق کليه افرادی که به


  در صورت بروز هرگونه اختلال در ارسال مقالات و یا ایراد در استفاده از فرم بالا به‌دلیل کندی سرعت اینترنت، می‌توانید فایل مقاله را به ایمیل سردبیر یا فصلنامه ارسال کنید.

  ایمیل سردبیر: majid.keramatimoghadam@gmail.com
  ایمیل فصلنامه: info@sportssciencejournal.ir


  دکمه بازگشت به بالا