سال اول - 1401شماره دوم – تابستان 1401

8. تدوين برنامه استراتژيك مديريت استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان ايران

مهسا مرتضائیان، زهرا سادات میرزازاده (نویسنده مسئول)، محمد کشتی‌دار، مهدی طالب‌پور

چكيده: هدف از انجام این پژوهش، تدوين برنامه استراتژيك مديريت استعدادهاي ورزشي دانش‌­آموزان­ ايران بود. بدین منظور از روش SWOT و تکمیل جدول برنامه‌­ریزی راهبردی کمی براساس نظر 30 نفر از كارشناسان خبره تربیت بدنی آموزش و پرورش كه به روش نمونه ­گيري غيرتصادفي داوطلبانه انتخاب شده بودند، استفاده گرديد. بر اين اساس تعداد 10 قوت، 11 ضعف، 9 فرصت و 7 تهدید در خصوص مديريت استعدادهاي ورزشي دانش­ آموزان حاصل گردید و سپس راهبردهاي موثر شناسايي شدند. هم­چنين یافته‌­های این تحقیق نشان داد که تشكيل كارگروه نظارت بر فرايند مديريت استعداد ورزشي دانش‌­آموزان با بهره­‌گيري از افراد داراي تخصص در ورزش دانش ­آموزي، شایسته سالاری، تخصص­‌گرايي و انتخاب برترین مربي­‌ها در هر رشته ورزشی به منظور استعدادزايي و پرورش افراد مستعد برای ورزش قهرمانی، به كارگيري افراد ورزشي در راس امور مربوط به تربيت ­بدني آموزش و پرورش و پيش‌گيري از ورود افراد غير ورزشي و تاسيس پايگاه­‌هاي استعداديابي ورزشي، مدارس تخصصي ورزش و گسترش كانون­هاي ورزشي دانش‌­آموزي با حمايت­‌هاي مردمي، فدراسيون‌­ها و بخش خصوصي با دست‌­یابی به امتیاز بیشتر به عنوان راهبردهای اساسی در مديريت استعدادهاي ورزشي دانش‌آموزان شناسایی شدند و ساير راهبردها در اولویت‌­های بعدی قرار گرفتند. این اولویت­‌ها می‌­توانند به منظور تحقق اهداف سازمانی در حوزه مديريت استعدادهاي ورزشي دانش‌­آموزان به کار روند و سازمان می‌­تواند اقدامات و سیاست­‌های لازم را برای به کارگیری آن­ها اتخاذ نماید.

واژگان کلیدی: برنامه­‌ریزی استراتژیک، مدل SWOT، مديريت استعدادهاي ورزشي، دانش‌­آموزان.

مهسا مرتضائیان (دانشجوی دوره دکتری دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران)
زهرا سادات میرزازاده (عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران)
محمد کشتی‌دار (عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران)
مهدی طالب‌پور (عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
مهسا مرتضائیانزهرا سادات میرزازادهمحمد کشتی‌دارمهدی طالب‌پور

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا