مقالات آماده انتشار

3. تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی ‌به همراه مصرف مکمل دارچین بر سطوح سرمی هورمون رشد در مردان غیر ورزشکار

بختیار حسنی (نویسنده مسئول)، محمد رضا ذولفقاری

چکیده: تحقیق حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل دارچین بر تغییرات هورمون رشد مردان غیر ورزشکار بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون می‌باشد. 36 نفر از مردان غیر ورزشکار که در طول یک سال اخیر هیچگونه فعالیت ورزشی منظمی شرکت نداشته‌اند به صورت تصادفی در 3 گروه تمرین مقاومتی (12 نفر)، تمرین مقاومتی – مکمل دارچین (12 نفر) و کنترل (۱۰ نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرین مقاومتی 8 هفته، 3 جلسه در هفته و شامل ۵ حرکت با شدت ۵۰ تا ۸۰ درصد بیشینه اجرا شد. آزمودنی‌های مکمل دارچین، دارچین را به صورت کپسول‌های 500 میلی گرمی، با روش مصرف ۳ بار در روز (صبح، ظهر و شب) بعد از هر وعده غذایی به مدت هشت هفته مصرف کردند پس از جمع آوری اطلاعات، به‌منظور تجزیه و تحلیل آماری از آزمون شاپیروویلک برای اطمینان از توزیع نرمال اطلاعات و برای همگن سازی واریانس‌ها از آزمون لون استفاده شد، سپس با استفاده از آزمون انووا جهت مقایسه تغییرات بین گروهی و از تی زوجی جهت مقایسه پیش آزمون و پس آزمون درون گروهی استفاده شد. آزمون تعقیبی حداقل اختلاف معنی دار LSD جهت تعیین محل اختلاف بین گروهی استفاده شد. هشت هفته تمرین مقاومتی + بامصرف دارچین با تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی هورمون رشد شرکت کننده‌ها تاثیر معنادار دارد و باعث افزایش می‌شود. که همزمانی تمرین و مصرف دارچین باعث افزایش بیشتر نسبت به تنها تمرین مقاومتی می‌شود.

واژگان کلیدی: تمرین مقاومتی، دارچین، هورمون رشد، افراد غیر ورزشکار

بختیار حسنی (کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد، ایران)
محمدرضا ذولفقاری (استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه ارومیه، ایران)
گرد آورنده
بختیار حسنیمحمد رضا ذولفقاری

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا