اطلاعات نشریهتحریریه تخصصی

تحریریه آسیب شناسی ورزشی

دبیر تخصصی محور آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

بیژن گودرزی (دکتری پاتوفیزیولوژی ورزشی، استادیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه آزاد واحد بروجرد)

Bijan35454@yahoo.com


عضو هیئت تحریریه محور آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

سروین سالار (دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه گیلان)

Sarvin_Salar@yahoo.com


عضو هیئت تحریریه محور آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه (دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، استادیار دانشگاه ارومیه)

Ebrahim.mzb@gmail.com

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا