اطلاعات نشریهتحریریه تخصصی

تحریریه بیومکانیک ورزشی

دبیر تخصصی بیومکانیک ورزشی

محمدرضا جهانی (دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی)

mohamadreza693@gmail.com


عضو هیئت تحریریه بیومکانیک ورزشی

رسول فراست (دانشجوی دکتری، گروه بیومکانیک ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی)

rferasat11@gmail.com

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا