اطلاعات نشریهتحریریه تخصصی

تحریریه رفتار حرکتی

دبیر تخصصی رفتار حرکتی

دکتر جلال دهقانی زاده (استادیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه ارومیه)

J.dehghanizadeh@urmia.ac.ir


عضو هیئت تحریریه رفتار حرکتی

محمدحسین زمانی (دکتری رشد و یادگیری حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد)

H.zamani2530@gmail.com


عضو هیئت تحریریه رفتار حرکتی

ایوب هاشمی (دکتری رشد حرکتی، دانشگاه تهران)

ayoubhashemi10@yahoo.com


عضو هیئت تحریریه رفتار حرکتی

سید مسعود میرمعزی (دکتری یادگیری و رشد حرکتی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی)

Massoudmirmoezi@live.com


عضو هیئت تحریریه رفتار حرکتی

مینو دخت ملکیان (دکتری رشد حرکتی، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران)

md.malekian@gmail.com


 

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا