اطلاعات نشریهتحریریه تخصصی

تحریریه روانشناسی ورزشی

دبیر تخصصی روانشناسی ورزشی

لیلا حیدریانی (دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان)

heidaryani.2019@gmail.com


عضو هیئت تحریریه روانشناسی ورزشی

دکتر عزت‌اله قدم‌پور (استاد تمام گروه روانشناسی دانشگاه لرستان)

ghadampour.e@lu.ac.ir


عضو هیئت تحریریه روانشناسی ورزشی

فرشته عموزاده (دکتری روان شناسی ورزشی دانشگاه تهران)

abcdef@ut.ac.ir

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا