اطلاعات نشریهتحریریه تخصصی

تحریریه فیزیولوژی ورزشی

دبیر تخصصی فیزیولوژی ورزشی

مسلم خورشیدوند (دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس)

Khorshid22_11@yahoo.com


عضو هیئت تحریریه فیزیولوژی ورزشی

کیا رنجبر (دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس)

kia_rr2003@yahoo.com


عضو هیئت تحریریه فیزیولوژی ورزشی

دکتر علی خورجهانی (استادیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین)

a.khorjahani@gmail.com


عضو هیئت تحریریه فیزیولوژی ورزشی

سیده شیوا دادوند (دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه گیلان)

shivadadvand@yahoo.com


عضو هیئت تحریریه فیزیولوژی ورزشی

دکتر روح‌اله فاطمی (دکتری تخصصی فیزیولوژی و هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد دهدشت)

R.fatemi61@gmail.com


عضو هیئت تحریریه فیزیولوژی ورزشی

دکتر فرانک بلاغی اینالو (گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری)

Faranakbalaghi70@gmail.com

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا