سال اول - 1401شماره دوم – تابستان 1401

11. مقایسه سلامت عمومی در سالمندان ورزشکار و غير ورزشکار در دوره همه‌گیری کرونا

وحید بخشعلی پور، سیاوش خداپرست (نویسنده مسئول)

چکیده: سلامت عمومی یکی از عناصر مهم در افراد سالمند است که تاثیر فراوانی بر سالمندان دارد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر مقایسه سلامت عمومی در سالمندان ورزشکار و غيرورزشکار در دوره همه‌گیری کرونا بود. 884 سالمند جامعه آماری پژوهش را در شهر لاهیجان تشکیل دادند. 680 سالمند غيرورزشکار و 204 سالمند ورزشکار نمونه آماری انتخاب شدند. براي جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومي 28 سوالي (GHQ) استفاده گرديد و تجزيه و تحليل داده‌ها با آزمون u من ويتنی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتايج نشان داد ميانگين مدت فراغت سالمندان روزانه 3 تا 4 ساعت بود که از نظر زمان صرف شده به ترتيب به ورزش کردن، تماشای تلويزيون، استفاده از کامپيوتر، مطالعه غير درسی، فعاليت­‌های مذهبی بود. بين نحوه گذران فعاليت‌های فراغتی مورد علاقه سالمندان ورزشکار و غيرورزشکار در فعاليت‌هایی مانند فعاليت‌های ورزشی، راديو و گوش دادن به موسیقی تفاوت معنادار بود. همچنين با مقايسه سلامت روانی سالمندان، نتايج نشان داد که سالمندان ورزشکار در همه مقياس‌های سلامت روانی از سلامت روانی بهتری نسبت به سالمندان غيرورزشکار برخوردارند. مشارکت سالمندان در فعالیت‌­های فراغتی ورزشی براي داشتن سلامت روانی بهتر بايد در اولويت دست اندرکاران قرار گيرد.

واژگان کلیدی: سالمندان، اوقات فراغت، سلامت عمومی، همه‌گیری کرونا

وحید بخشعلی پور (گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور گیلان، ایران)
سیاوش خداپرست (گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
وحید بخشعلی پورسیاوش خداپرست

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا