مشاوران نشریه

مشاوران نشریه

مشاور نشریه

سید امین دهقان (دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز)

info@seyedamindehghan.ir


مشاور نشریه

سید محمدرضا حسینی علی آباد (دانش‌آموخته مدیریت کسب و کار و فعال رسانه‌ای)

tsp_eng_tech_co@yahoo.com


مشاور نشریه

دکتر مهشید محمدی (دکتری مدیریت ورزشی)

mahshid.99@yahoo.com


مشاور نشریه

هدی بزرگی (کارشناس ارشد مدیریت ورزشی)

hoda_bozorgi@yahoo.com


مشاور نشریه

محسن نصیری دهبنه (کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی)

isfaf.events@gmail.com


مشاور نشریه

محمد حتمی (کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی)

hatmi.Stu@gmail.com


مشاور نشریه

سید پدرام موسوی (دکتری مدیریت)

pedram.mousavi@yahoo.com

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا