سال اول - 1401شماره چهارم – زمستان 1401

2. بررسی اجمالی بر ورزش و اخلاق ورزشی از دیدگاه قرآن و برخی روایات

ریحانه مقیمیان (نویسنده مسئول)، صدیقه انصاری

چکیده: ورزش بخش قابل توجهی از برنامه‌ها و فعالیت‌های روزمره انسان به خصوص نسل جدید را به خود اختصاص داده است و هرکس به نوبه خود وظایفی را برای حفظ سلامتی جسمی و روحی خود در نظر دارد. با رونق ورزش حرفه‌ای، اخلاق ورزشی در میادین بین المللی اهمیت و ضرورت ویژه‌ای یافته است. نوشتار حاضر در پی آن است تا با ارائه تعریفی از آن و بیان برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام) انگیزه اصلی ورزش را تعیین کرده و همچنین فواید و شرایط موفقیت یک ورزشکار و محورهای اخلاقی را ترسیم نماید. در پایان نیز ویژگی‌های ورزش و اخلاق ورزشی ایده‌آل را ارائه دهد. در اسلام تنها به تربیت و پرورش جسم توجه نشده است بلکه به موازات جسم به روح او هم توجه شده است. و دستوراتی در زمینه تقویت آن وارد شده از قبیل: دعا، روزه، عبادات کلی و ورزش. پرداختن به جسم به تنهایی دارای ارزش انسانی نبوده و انسان را از محدوده حیوانیت خارج نمی‌کند.

واژگان کلیدی: ورزش، جسم، اخلاق ورزشی، رقابت، تربیت بدنی

ریحانه مقیمیان (کارشناس ارشد، آموزگار ابتدایی، آموزش و پرورش اصفهان، ایران)
صدیقه انصاری (کارشناس ارشد اخلاق، مشاور، اصفهان، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
ریحانه مقیمیانصدیقه انصاری

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا