سال دوم - 1402شماره اول - بهار 1402

10. مروری بر بررسی اثر تمرینات تعادلی بر کنترل پاسچر و تنش عضلانی کودکان دارای اختلال اتیسم: نقش اطلاعات حسی- پیکری

داود امینی، زهره اشراقی (نویسنده مسئول)

چکیده: حفظ کنترل پاسچر عمودی بدن یک تکلیف پیچیده است که نیازمند یکپارچگی اطلاعات بینایی، دهلیزی و دروندادهای حسی-پیکری تمام بدن برای ارزیابی موقعیت بدن در فضا و تولید نیرو برای کنترل پاسچر می‌باشد. کنترل پاسچر نقش مهمی در انجام فعالیت‌های روزمره و استقلال حرکتی افراد دارد، از این رو شناسایی عوامل اثر گذار بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله این عوامل می‌توان به تمرینات تعادلی اشاره کرد که می‌توانند باعث بهبودی کنترل پاسچر شوند. از آنجایی که کودکان مبتلا به اختلال اتیسم بدلیل اختلال تأخير رشدی و يا مشکلاتی در ساختار اعصاب مرکزی و همچنین ویژگی‌های بالینی دارای اختلال بیشتری در فرمان‌های اصلاحی هستند در نتیجه نوسان وضعیتی بیشتری نسبت به کودکان سالم دارند و به سختی قادر به حفظ تعادل ایستا هستند و ناپايداری وضعيتی بيشتری در مقايسه با گروه کودکان سالم دارند. مطالعات نشان داده که تمرینات تعادلی باعث بهبود کنترل پاسچر کودکان اتیسم می‌شود و به نظر می‌رسد تاثیر تمرینات تعادلی از طریق بهبود شرایط مركز فشار (محور قدامی-خلفی، محور مرکزی-جانبی و سرعت) اعمال می‌شود. مطالعه حاضر به بررسی و ارائه‌ی خلاصه‌ای از مطالعات انجام شده در زمینه اثرات تمرین تعادلی بر کنترل پاسچر این کودکان و بررسی نقش اطلاعات حسی-پیکری در بهبود وضعیت تعادلی طیف اتیسم می‌پردازد.

واژگان کلیدی: راه رفتن، رشد، تکامل، تمرینات منتخب

داود امینی (گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران)
زهره اشراقی (گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
داود امینیزهره اشراقی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا