اطلاعات نشریه

کمیته علمی

عضو کمیته علمی

وحید بخشعلی پور (کارشناس ارشد روان‌شناسی ورزشی)

vahidbakhshalipour@yahoo.com


عضو کمیته علمی

مازیار کلاشی (دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی)

kalashi.maziyar@gmail.com


عضو کمیته علمی

محمدباقر فرقانی اوزرودی (کارشناس ارشد مدیریت ورزشی)

mohammadbagher.forghani@gmail.com


عضو کمیته علمی

سمیه صائب نیا (کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی)

s.saebniya@gmail.com


عضو کمیته علمی

سعید ولدی (دانشجوی دکتری رفتار حرکتی)

saeedvl992@gmail.com


عضو کمیته علمی

میثم نوری خان‌یوردی (دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران)

meysam1896@yahoo.com


عضو کمیته علمی

سید سعید حسینی (دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران)

ss.hosseini@ut.ac.ir


عضو کمیته علمی

مرتضی رضایی (دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران)

mortezarezaei.73@yahoo.com


عضو کمیته علمی

محمدسعید کیانی (دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه)

mohammadsaeidkiani@gmail.com


عضو کمیته علمی

جمال شایگان (دکتری مدیریت ورزشی)

shayegan.shayan@ymail.com


عضو کمیته علمی

بهمن عسگری (دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران)

bahman.asgari@yahoo.com


عضو کمیته علمی

سید فخرالدین طاهرزاده موسویان (دکتری مدیریت)

taherzadeh.res@gmail.com


عضو کمیته علمی

ملیکا ملک آرا (دکتری مدیریت)

mlym803@gmail.com


عضو کمیته علمی

زهرا کرمی (دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران)

Karami_za@atu.ac.ir

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا